Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Avdelningar stängs vid förskolan Smedjan

För att bryta smittkedjan har kommunen beslutat att stänga avdelningarna Muttern och Hammaren vid förskolan Smedjan.

Beslutet togs efter rekommendation från smittskyddsläkare och i dialog med Kristina Sjöbäck, rektor för förskolan Pulpeten Smedjan. Stängningen gäller från måndag den 17 januari till och med onsdag den 19 januari.

Viss verksamhet kommer att ske för barn med vårdnadshavare som båda två har ett samhällsviktigt yrke.

Medarbetare och vårdnadshavare vid förskolan informerades under söndagen.

Publicerad: 16 januari 2022