Distansundervisning för A-klassen på Gröndalsskolan den 17 och 18 januari

I samråd med rektorn för Gröndalsskolan, Susanne Lind, och regionens smittskyddsläkare har huvudmannen beslutat om övergång till undervisning på distans för A-klassen på Gröndalsskolan.

Beslutet gäller under två skoldagar den 17 och 18 januari 2022.

Skäl till beslutet är att bryta smittkedja.

Medarbetare och berörda vårdnadshavare på enheten har informerats under dagen.

Publicerad: 14 januari 2022