Distansundervisning för klass 9C på Falkenbergsskolan för att bryta smittkedja

Distansundervisning för klass 9C under fredagen den 1 oktober till och med måndagen den 4 oktober.

Efter samråd med Per-Ola Jacobson, rektor på Falkenbergsskolan, och i enlighet med smittskyddets riktlinjer har huvudmannen beslutat om distansundervisning för klass 9C under fredagen den 1 oktober till och med måndagen den 4 oktober.

Skäl till beslutet är att bryta smittkedja i klassen.

Eleverna undervisas enligt ordinarie schema och lunch går att hämta på skolan.

Mer information kring läget kommer att skickas ut löpande till berörda vårdnadshavare och personal.

Publicerad: 30 september 2021