Avgiftsreducering vid tillfällig stängning av förskola och fritidshem implementeras i Kalmar kommun

Kalmar kommun beslutar att implementera en avgiftsreducering vid tillfällig stängning av förskola och fritidshem då förskolan eller fritidshemmet varit stängd i fem eller fler arbetsdagar i följd.

Enligt lag har kommunen under den pågående pandemin haft möjlighet att besluta att stänga en förskoleenhet eller ett fritidshem tillfälligt. Detta har i Kalmar kommun genomförts vid ett antal tillfällen med anledning av den pågående pandemin och smittspridningen av covid-19. Nu beslutar Kalmar kommun att genomföra en återbetalning av barnomsorgsavgiften till de berörda vårdnadshavarna.

- Beslutet syftar till att minska de ekonomiska konsekvenser som uppstår för berörda familjer vid en tillfällig stängning av förskola och/eller fritidshem, säger Lasse Johansson, ordförande i utbildningsnämnden.
- Beslutet innebär att månadsavgiften i dessa fall kommer att minskas för de dagar som avdelningen/enheten är stängd. Detta gäller även månadsavgiften för barn som är i förskola 15 timmar per vecka och inte omfattas av allmän förskola.

Vårdnadshavare som är berörda av nedstängningen i fem eller fler dagar arbetsdagar i följd kommer under augusti att få ett SMS där man ombeds logga in och ange vilket konto som återbetalningen ska sättas in på. Utbetalningarna beräknas ske under augusti månad. Totalt handlar det om 6 enheter och ungefär 320 barn i Kalmar kommun.

Publicerad: 29 juni 2021