Vassa meritpoäng för Kalmar kommuns skolor igen trots pandemi

Skolavslutningen avklarad och betygen satta. Föregående års betygsresultat har varit riktigt vassa för Kalmar kommuns niondeklassare och i år presterar de ett riktigt högt meritvärde, 235,6, trots ett helt år i pandemi.

– Trots ett år i pandemi som ställt stora krav på våra elever och lärare lyckas vi väl, vilket är väldigt glädjande, säger Lasse Johansson, ordförande i utbildningsnämnden och Magnus Uhr, ordförande Södermöre kommundelsnämnd. En stor eloge till våra elever och lärare som gjort detta år till det bästa möjliga, trots omständigheterna.

Gymnasiebehörigheten något lägre än tidigare år

När det gäller gymnasiebehörigheten gör kurvan en liten rörelse nedåt till 85,1%. - Vår förhoppning är att ytterligare några ska bli behöriga med extra tid för studier på sommarskolan, säger Mats Linde och Lena Thor. För att hjälpa fler elever utökar vi i år antalet skolor som bedriver sommarskola och håller minst en veckas sommarskola på samtliga kommunala högstadier.
Rikssiffrorna för gymnasiebehörighet 2021 finns inte att jämföra med ännu, de kommer först i oktober.

Kommande årskurser lovande

När vi tittar på betygsstatistiken har de elever som ska börja årskurs 9 i höst det bästa meritvärdet någonsin efter avslutad årskurs 8 jämfört med föregående årskullar. - Det känns lovande och återigen får vi ett kvitto på att vi är på rätt väg – trägen vinner i längden”, säger Lasse Johansson, ordförande i utbildningsnämnden och Magnus Uhr, ordförande Södermöre kommundelsnämnd.

Publicerad: 24 juni 2021