Förlängd stängning av förskolan Tvärskog

Efter samråd med rektor Siv Romberg, har huvudmannen fattat beslut om förlängd stängning av förskolan Tvärskog. Beslutet gäller till och med tisdagen den 25 maj.

Skäl till beslut är fortsatt avsaknad av tillräcklig bemanning för att bedriva en trygg och säker verksamhet. Viss verksamhet kommer att bedrivas under tiden för barn vars vårdnadshavare har ett samhällsviktigt yrke.

Medarbetare och vårdnadshavare på enheten informeras under söndagen.

Publicerad: 23 maj 2021