Distansundervisning klass 7C Södermöreskolan

Efter samråd med Ulf Nilsson - rektor på Södermöreskolan– och i enlighet med smittskyddets riktlinjer har huvudmannen beslutat om distansundervisning för klass 7C på skolan.

Distansundervisning gäller fredagen den 21 maj och måndagen den 24 maj.

Skäl till beslutet är att hindra vidare smittspridning i klassen.

Eleverna undervisas enligt ordinarie schema och lunch går att hämta på skolan.

Mer information kring läget kommer att skickas ut löpande till berörda vårdnadshavare och personal.

Publicerad: 20 maj 2021