Förlängd stängning av förskolan Tvärskog

Efter samråd med tillförordnande rektor, Agneta Lekeby, har huvudmannen fattat beslut om förlängd stängning av förskolan Tvärskog. Beslutet gäller till och med fredagen den 21 maj.

Skäl till beslut är fortsatt avsaknad av tillräcklig bemanning för att bedriva trygg och säker verksamhet. Viss verksamhet kommer att bedrivas under tiden för barn vars vårdnadshavare har ett samhällsviktigt yrke.

Medarbetare och vårdnadshavare på enheten har informerats.

Publicerad: 19 maj 2021