Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Faktura för barnomsorgsavgift

Har du fått en faktura med påminnelseavgift/inkassokrav från oss nyligen? På grund av ett handhavandefel har du tyvärr inte fått originalfakturan och ska självklart inte behöva betala någon påminnelseavgift.

Fakturan avser din barnomsorgsavgift gällande årets inkomstjämförelse för granskningsår 2019. Detta är en granskning som görs varje år men årets fakturor blev av misstag tyvärr inte utskickade i februari.

Har du redan betalat fakturan inklusive påminnelseavgiften i samband med att betalningspåminnelsen skickades ut? Kontakta då skolsekreteraren på din förskola/skola för att få hjälp med återbetalningen av påminnelseavgiften. Det är endast påminnelseavgift som är felaktig, fakturan är i övrigt korrekt.

Den faktura som ligger i det utskickade kuvertet är en fakturakopia och har ett sista betaldatum per den 30/6 och inte det datum som står på fakturan. Sista betaldatum är alltså förlängt.

Vid frågor kontakta din förskola/skola eller vårt kontaktcenter på telefon 0480-45 00 00.

Publicerad: 12 maj 2021