Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

I samråd med Susanne Lind, rektor för Gröndalsskolan, och regionens smittskyddsläkare har huvudmannen beslutat om tillfällig stängning av undervisningen för A-klassen på Gröndalsskolan.

 Skäl till beslut är för låg bemanning för att kunna bedriva trygg och säker verksamhet i klassen. Verksamheten kommer att vara stängd för A-klassen under tre skoldagar den 3-5 maj.

Viss verksamhet kommer att bedrivas under tiden för elever vars vårdnadshavare har ett samhällsviktigt yrke.

Medarbetare och vårdnadshavare på enheten har informerats under dagen.

Publicerad: 3 maj 2021