Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Förskolan Smedby förlänger stängningen av avdelningarna Gunghästen och Nyckelpigan

Efter samråd med rektor, Jessica Gustavsson, har huvudmannen fattat beslut om förlängd stängning av avdelningarna Gunghästen och Nyckelpigan på förskolan Tingbydal i Smedby. Beslutet gäller till och med fredagen den 30 april.

Skäl till beslut är fortsatt avsaknad av tillräcklig bemanning för att bedriva trygg och säker verksamhet.

Viss verksamhet kommer att bedrivas under tiden för barn vars vårdnadshavare har ett samhällsviktigt yrke.

Medarbetare och vårdnadshavare på enheten informeras under dagen.

Publicerad: 28 april 2021