Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Förlängd distansundervisning för klass 9B på Funkaboskolan

Efter samråd med Kerstin Espelund, rektor på Funkaboskolan, och smittskyddet har huvudmannen beslutat om förlängd distansundervisning för klass 9B under hela vecka 17.

Skälet är att flera elever i klassen konstaterats smittade av covid-19 under veckan. Eleverna undervisas enligt ordinarie schema och lunch går att hämta på skolan.

Mer information kring läget kommer att skickas ut löpande till berörda elever, vårdnadshavare och personal.

Publicerad: 27 april 2021