Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Distansundervisning för alla elever på Barkestorpsskolan under vecka 13

Alla klasser på Barkestorpsskolan årskurs 7-9 undervisas på distans från och med måndag 29 mars till och med torsdag 1 april.

Efter dialog med Marita Fransson, rektor på Barkestorpsskolan, har huvudmannen beslutat att tillfälligt stänga den platsförlagda undervisningen på Barkestorpsskolan. Orsaken är avsaknad av tillräcklig bemanning för att bedriva en trygg och säker verksamhet på grund av stor frånvaro bland personalen.

– Skälet till att vi kommer att bedriva distansundervisning är att vi har ett större antal medarbetare som stannar hemma på grund av symptom. Eleverna på Barkestorp undervisas enligt ordinarie schema och det går bra att hämta lunch på skolan. Mer information kring läget kommer att skickas ut löpande till berörda vårdnadshavare och personal, säger Mats Linde, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Kalmar kommun.

Medarbetare och vårdnadshavare i klassen har informerats under måndagen.

Publicerad: 29 mars 2021