Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Förskolan Djurängsbacken stängs till och med fredag 26 mars

Efter dialog med rektor Åsa Berggren på förskolan Djurängen och smittskyddet har huvudmannen fattat beslut om att stänga förskolan Djurängsbacken som är en del av förskolan Djurängen idag tisdag 23 mars till och med fredag 26 mars.

Grund för beslutet är avsaknad av tillräcklig bemanning för att bedriva trygg och säker verksamhet på grund av att flera ur personalen uppvisar symptom och väntar på testsvar.

Viss verksamhet kommer att bedrivas under tiden för barn vars vårdnadshavare har ett samhällsviktigt yrke.

Medarbetare och vårdnadshavare på enheten informeras under dagen.

Publicerad: 23 mars 2021