Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Årskurs 6 på Lindöskolan undervisas på distans på grund av smitta

Efter dialog med Karin Berggren, rektor på Lindöskolan, och smittskyddet har huvudmannen beslutat att tillfälligt stänga den platsförlagda undervisningen i årskurs 6 på Lindöskolan onsdagen den 24 till och med fredagen den 26 mars.

- Skälet till beslutet är avsaknad av tillräcklig bemanning för att bedriva trygg och säker verksamhet på grund av att flera i arbetslaget på mellanstadiet är konstaterat smittade eller väntar på testsvar. Eleverna undervisas enligt ordinarie schema och lunch går att hämta på skolan, säger Mats Linde, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Kalmar kommun.

Medarbetare och vårdnadshavare i klassen har informerats under tisdagen den 23 mars.

Publicerad: 23 mars 2021