Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Information om undervisning på högstadiet från och med vecka 10

Kalmar kommun har, efter smittskyddsläkarens rekommendationer, beslutat att inte förlänga distansundervisningen efter vecka 9. Eleverna i årskurs 7-9 undervisas återigen på plats i skolan från måndag 8 mars.

Att kommunen införde generell distansundervisning för dessa elever i samband med sportlovet var för att motverka smittspridningen på kort sikt. Syftet var att förlänga den period som sportlovet är, där eleverna inte träffar varandra i skolan, med ytterligare en vecka. På så sätt har eleverna inte träffat varandra på två veckor. Att elever undervisas på plats i skolan är av avgörande för elevernas inlärning och psykosociala hälsa.

Kommunen kommer, precis som tidigare, framöver istället att ha hög vaksamhet över eventuell smittspridning på enskilda skolor och om behov föreligger, fatta tillfälliga beslut om distansundervisning på denna/dessa skolor. Kommunen för kontinuerligt och vid behov dialog med Region Kalmars smittskyddsläkare.

Denna information har även skickats ut till samtliga vårdnadshavare via rektorerna idag.

Publicerad: 3 mars 2021