Vinterpriser för att inspirera elever till bättre prestationer!

För åttonde gången delar utbildningsnämnden ut Vinterpriset – ett pris för att inspirera Kalmar kommuns elever till bättre prestationer.

Priset delas ut i två olika kategorier: högsta genomsnittliga meritvärde och störst framsteg.

Två typer av priser

Priset belönar alltså klasser som har nått längst i sin kunskapsutveckling, genom högsta genomsnittliga meritvärde och de klasser som har gjort störst framsteg mellan i år och föregående år för att på så sätt uppmärksamma och lyfta fram positiv utveckling.

Sex priser delas ut och varje pris är på 10 000 kronor att spendera på något tillsammans hela klassen.

Prisutdelare är, precis som tidigare, utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson, men i år har Lasse fått spela in en digital grattishälsning till de vinnande klasserna istället för att åka ut och dela ut priserna på plats.

Priser 2021

Högsta genomsnittliga meritvärde

Tabell: Högst genomsnittliga meritvärdet

Skola

Klass

Meritvärde per ämne*

Funkaboskolan

9C

15,2

Falkenbergsskolan

8B

15,1

Falkenbergsskolan

7C

15,1

Rinkabyholmsskolan

6B

16,0

Det genomsnittliga meritvärdet för de två klasser som har fullständiga betyg är:

  • Funkaboskolan 9C, 258 poäng
  • Falkenbergsskolan 8B, 254 poäng

Störst framgång

Tabell: Störst framgång

Skola

Klass

Meritvärde per ämne*

Utveckling

Särskolan

B TU 7-9

13,0

3,3

Funkaboskolan

L-klassen 7-9

9,0

2,5

*Resultat redovisas i meritvärde per ämne för att få ett enhetligt mått. Anledningen till det är att årskurs 6 och 7 inte alltid har fullständiga betyg.

Publicerad: 18 februari 2021