Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

De nationella bedömningsstöden i årskurs 6 och 9 blir frivilliga att genomföra

Skolverket har beslutat att inte genomföra nationella ämnesprov för årskurs 6 och 9 under 2021. Hur bedömningsstöden som finns istället för de nationella proven, genomförs bestäms av rektor på respektive grundskola.

I Kalmar kommun har utbildningsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning sedan tidigare bestämt sig för att följa Skolverkets riktlinjer och genomföra vissa delar av proven, som tidigare kallades nationella prov, via det nationella bedömningsstöd som finns och gemensam rättning för hela kommunen. Efter dialog med verksamheterna, som säger att det kommer att bli svårt att genomföra detta på ett bra sätt, beslutar man istället att göra genomförandet frivilligt för respektive skola.

- Det är oerhört viktigt att lärare får stöd i sin bedömning av elever. Det är lika viktigt för eleverna att de får en rättvis och likvärdig bedömning och betygssättning. Detta är argumenten för de nationella proven och för ett gemensamt genomförande av de nationella bedömningsstöden. Detta är också den åsikt som framförs av stora delar av vår personal. Samtidigt medför den gemensamma rättningen och det gemensamma utförandet stora påfrestningar på bemanningen. Det är därför viktigt för oss att balansera dessa båda intressen mot varandra, säger Mats Linde, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen och Lena Thor, förvaltningschef Södermöre kommundelsförvaltning. Beslutet blir därför att inte gemensamt genomföra och gemensamt rätta de nationella bedömningsstöden i årskurs 6 och 9 under 2021. Samtidigt vill vi uppmana lärarna att i så stor utsträckning som möjligt genomföra dem i sin egen takt och på sin egen skola, för att säkerställa den likvärdiga bedömningen och den rättvisa betygssättningen så långt som möjligt under den rådande pandemin.

- Det är viktigt att i sammanhanget informera om att de nationella proven i årskurs 3 genomförs i enlighet med Skolverkets beslut, säger Mats Linde och Lena Thor.

Senast uppdaterad: 22 februari 2021
Publicerad: 10 februari 2021