Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

De stängda avdelningarna på Förskolan Funkabotorget och Förskolan Kapten Karlsson öppnar igen

Funkabotorget och Kapten Karlsson, som varit stängda sedan i måndags, öppnar sin ordinarie verksamhet igen på måndag den 8 februari.

- Efter dialog med berörda rektorer konstaterar vi att vi har tillgång till tillräckligt antal personal för att bemanna verksamheten. Därför finns ingen anledning att förlänga beslutet om stängning, säger Mats Linde, förvaltningschef.

Personalläget på förskolorna kommer att vara något ansträngt framöver och vi vill påminna om Folkhälsomyndighetens riktlinjer att de barn som har någon familjemedlem med konstaterad covid-19-smitta ska hållas hemma.

Publicerad: 5 februari 2021