Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Förlängd stängning av de två avdelningarna på förskolan Kapten Karlsson

Efter dialog med Annika Wirefeldt, rektor på förskolan Kapten Karlsson, och smittskyddet har huvudmannen beslutat att förlänga stängningen av de två stängda avdelningarna på förskolan till och med fredagen den 5 februari.

Orsaken är fortfarande att de bekräftade fall av covid-smitta i personalgruppen medför att verksamheten inte kan bemannas.

– Skälet till stängningen är att vi fortfarande inte kan bemanna med tillräckligt antal personal, på grund av den höga sjukfrånvaron. Mer information kring läget kommer att skickas ut löpande till berörda medarbetare och vårdnadshavare, säger Mats Linde, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Kalmar kommun.

Publicerad: 3 februari 2021