Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Förlängd stängning av mellanstadiet, årskurs 4-6, på Sjöängsskolan

Efter dialog med Malin Öhlin, rektor på Lindskolsskolorna, och smittskyddet har huvudmannen beslutat att förlänga stängningen av mellanstadiet, årskurs 4-6, på Sjöängsskolan till och med fredagen den 5 februari.

Orsaken är fortfarande att de bekräftade fall av covid-smitta i personalgruppen medför att verksamheten inte kan bemannas.

– Skälet till stängningen är att vi inte längre kan bemanna med tillräckligt antal personal, på grund av den höga sjukfrånvaron. Mer information kring läget kommer att skickas ut löpande till berörda vårdnadshavare och personal, säger Mats Linde, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Kalmar kommun.

Viss fritidsverksamhet kommer fortsatt att bedrivas under tiden med tillgänglig personal för elever vars föräldrar har ett samhällsviktigt yrke eller av andra skäl behöver vara i verksamheten. Verksamheterna på Sjöängsskolan F-3 och Lindsdalsskolan F-9 fortsätter som vanligt.

Personal och vårdnadshavare på enheten har informerats under tisdagen den 2 februari.

Publicerad: 2 februari 2021