Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Förlängd stängning av avdelningen Funkabotorget på förskolan Trollet

Efter dialog med Jeanette Kennerfalk, rektor på förskolan Trollet, och smittskyddet har huvudmannen beslutat att förlänga stängningen av avdelningen Funkabotorget till och med fredagen den 5 februari.

Orsaken är fortfarande att de bekräftade fall av covid-smitta i personalgruppen medför att verksamheten inte kan bemannas.

– Skälet till stängningen är att vi fortfarande inte kan bemanna med tillräckligt antal personal, på grund av den höga sjukfrånvaron. Mer information kring läget kommer att skickas ut löpande till berörda medarbetare och vårdnadshavare, säger Mats Linde, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Kalmar kommun.

Viss verksamhet kommer fortsatt att bedrivas med tillgänglig personal för barn vars föräldrar har ett samhällsviktigt yrke eller av andra skäl behöver vara i verksamheten.

Personal och vårdnadshavare på enheten har informerats under tisdagen den 2 februari.

Publicerad: 2 februari 2021