Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Topasen på förskolan Oxhagen-Malmen stängs på grund av smitta

Efter dialog med Mats Carnesten, rektor på förskolan Oxhagen-Malmen, och smittskyddet har huvudmannen beslutat att tillfälligt stänga förskoleverksamheten på Topasen under tisdag och onsdag, 2-3 februari.

Orsaken är bryta smittkedjan då flera fall av covid-smitta bekräftats i personalgruppen. Viss förskoleverksamhet kommer att bedrivas under tiden för barn vars föräldrar har ett samhällsviktigt yrke eller av andra skäl behöver vara i verksamheten.

Medarbetare och vårdnadshavare på enheten har informerats under måndagen den 1 februari.

Publicerad: 1 februari 2021