Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Information angående distansundervisning efter 24 januari

Kalmar kommun har beslutat att inte förlänga distansundervisningen och eleverna i årskurs 7-9 undervisas återigen på plats i skolan från måndag 25 januari.

Att kommunen införde generell distansundervisning för dessa elever i samband med jullovet var för att motverka smittspridningen på kort sikt. Syftet var att förlänga den period som jullovet är, där eleverna inte träffar varandra i skolan, med ytterligare två veckor. På så sätt har eleverna inte träffat varandra på fem veckor. Att elever undervisas på plats i skolan är av avgörande för elevernas inlärning och psykosociala hälsa.

Kommunen kommer istället att ha hög vaksamhet över eventuell smittspridning på enskilda skolor och om behov föreligger, fatta tillfälliga beslut om distansundervisning på denna/dessa skolor. Kommunen för kontinuerligt och vid behov dialog med Region Kalmars smittskyddsläkare.

Denna information har även skickats ut till samtliga vårdnadshavare via rektorerna idag.

Publicerad: 20 januari 2021