Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Distansundervisning för högstadieelever i Kalmar kommun

Till och med den 24 januari kommer elever i årskurs 7, 8 och 9 att få distansundervisning. Det innebär att eleverna studerar hemifrån och har kontakt med sina lärare via digitala klassrum och chatt.

Nedan finns svar på några frågor. Vi återkommer när terminsstart närmar sig med mer detaljerad information om hur distansundervisningen ska organiseras och vilket stöd skolorna erbjuder.

Tillgång till internet hemma?

För att distansundervisning ska kunna genomföras behövs uppkoppling till internet. Elever som inte har tillgång till internet från sitt hem tar kontakt med sin skola för att hitta en lösning för att delta i undervisningen.

Hur blir det med skolmat?

Det kommer att finnas möjlighet till antingen ekonomisk ersättning för lunch eller att hämta matlåda vid skolan. Detta kommer att genomföras via en e-tjänst på minasidor.kalmar.se.

Behov av att hämta saker i skolan?

Många elever har såklart lämnat skolböcker och datorer i skolan över jullovet. Respektive skola kommer att meddela vilka dagar det är möjligt att hämta hem det material som behövs för att kunna genomföra distansstudier.

Undantag från distansundervisning?

Grundregeln är att all undervisning på högstadiet ska ske på distans. Elever med särskilda behov kan komma att få en individuell undervisningsplan, efter beslut av rektor.

Publicerad: 22 december 2020