Lägesrapport från utbildningsförvaltningen, 16 december

Pågående allmän smittspridning av covid-19 i samhället har fått vissa konsekvenser inom delar av utbildningsförvaltningens verksamheter.

Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd, med exempelvis så kallad ”familjekarantän” innebär att vissa enheter har en högre andel frånvarande personal än vad verksamheten klarar av, parallellt med svårigheter att få in vikarier i tillräckligt stor omfattning.

- Vi gör bedömningen att vi måste titta på alternativa lösningar och stängning på vissa enheter just nu. Men jag vill understryka att det självklart är viktigt att samtliga följer Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd, säger Emad Soukiyh, verksamhetschef stabsenheter på utbildningsförvaltningen.

Följande enheter har stor påverkan av korttidsfrånvaro bland personalen och har tillfälliga förändringar i undervisning och barnomsorg:

  • Barkestorpsskolan, distansundervisning för elever i årskurs 7–9 från tisdag 15 december till fredag 18 december.
  • Kalmarsundsskolan, distansundervisning för elever i årskurs 7–9 från måndag 14 december till fredag 18 december.
  • Lokomotivet på Förskolan Trollet har stängt verksamheten för alla barn från onsdag 16 december till fredag 18 december. Barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner tas dock fortsatt emot.
  • Lindsdalsskolorna har också övergått till distansundervisning (16 december till 18 december), men i syfte att eleverna ska träna på distansundervisning inför ett eventuellt skarpare läge under våren 2021.
  • Utbildningsförvaltningen stämmer kontinuerligt av smittläget med region Kalmars smittskydd och för dialog om eventuella åtgärder.
Publicerad: 16 december 2020