Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Förskolan Smedjan stängs på grund av covid-19 smitta

Utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson har beslutat att stänga förskolan Smedjan tillfälligt under perioden 30 november till och med 2 december.

Orsaken är bekräftade fall av covid-smitta i personalgruppen, vilket medför att verksamheten inte kan bemannas. Löpande kontakt hålls med smittskyddsenheten.

– Skälet till stängningen är att vi inte längre kan bemanna med tillräckligt antal personal, på grund av den höga sjukfrånvaron. Mer information kring läget kommer att skickas ut löpande till berörda vårdnadshavare och personal, säger Mats Linde, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Kalmar kommun.

En avdelning på förskolan Smedjan kommer att hålla öppet för de vårdnadshavare som arbetar med samhällsviktiga funktioner.

Publicerad: 29 november 2020