Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Förskola med covid-19-smitta stängs

Kalmar kommun har i samråd med regionens smittskyddsläkare beslutat stänga förskolan Vimpeltorpet med två hus: Snurrom och Kapten Karlsson. Vid förskolan arbetar tre personer med bekräftad smitta och ytterligare fyra personer, som ännu inte fått smittan bekräftad. Samtliga befinner sig hemma.

- Det primära skälet till stängningen är att stoppa att smitta sprids bland förskolans personal, säger förvaltningschef Mats Linde.

Förskolan stängs till att börja med veckan ut och ett nytt beslut om eventuell förlängning tas fredagen den 21 augusti.

- Vi kommer endast att erbjuda barnomsorg till barn där båda vårdnadshavarna vid förskolan har ett arbete klassat som samhällsviktig verksamhet, säger Mats Linde. Omsorgen kommer att ske i små grupper med fyra-fem barn och precis som tidigare följer vi Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkarens rekommendationer.

Rekommendationen att stänga är den första som regionen ger i länet för att förhindra att smitta sprids bland personal vid en förskola.

De vårdnadshavare som berörs och personal vid förskolan har informerats om stängningen.

För mer information kontakta

Mats Linde, förvaltningschef, telefon 070-273 39 47, e-post mats.linde@kalmar.se

Lasse Johansson, utbildningsnämndens ordförande, telefon 070-634 97 36, e-post lasse.johansson@kalmar.se

Publicerad: 17 augusti 2020