Språkombud – en väg till trygghet

I den stora lärosalen sitter de sex första färdigutbildade språkombuden i Kalmar län på behörigt avstånd från varandra.

Tillsammans med sina lärare kommer de strax att få träffa media på plats för att berätta om utbildningen och upplägget där även cheferna är involverade i arbetet.

- Vi vill kunna säkra kompetensen framåt där medarbetare som inte har svenska som modersmål tas bättre om hand. Det gör också att vi kan säkra kvaliteten i våra verksamheter och arbeta på ett mer inkluderande sätt, säger Mattias Ask, förvaltningschef omsorgsförvaltningen.

Språkombudsutbildningen är en utbildning framtagen av vård- och omsorgscollege som Kunskapsnavet ingår i med omsorgsförvaltningen som drivande part. Några mål för språkombuden är att minska missförstånd på arbetsplatsen, bli mer uppmärksam på hur arbetskamrater uttrycker sig och att skapa intresse för varandra istället för fördomar.

- Det finns studier som visar att vissa personer går tillbaka i sin språkutveckling när de kommer ut i arbetslivet efter avslutad SFI-utbildning. För att förhindra en ”vi-och-dom” känsla på arbetsplatsen är det viktigt att utbilda språkombud så att utlandsfödda medarbetare ska kunna fortsätta att utveckla sitt språk även efter utbildningen. Det som är unikt för Kalmar är att arbetet är förankrat i högsta ledningen och bland cheferna på omsorgsförvaltningen, säger Karin Insulander, vårdlärare Kunskapsnavet.

Pilotutbildning

Denna första grupp är en pilotgrupp för Kalmar kommun men tanken är att satsa på en ny utbildningsomgång till hösten. Gruppen träffas cirka en gång i månaden och har sammanlagt fyra träffar. En förhoppning framöver är också att få ut språkombud i fler verksamheter än vård och omsorg.

- Jag vill uppmana alla att bli språkombud! Det skapar en ökad medvetenhet där jag verkligen har fått granska mig själv. Ansvaret ligger på hela arbetslaget även om jag nu blir navet, någon att vända sig till och att alla vet att det är ok att lyfta frågor, säger en av deltagarna.

För att språkombudsutbildningen ska bli så bra som möjligt så rekommenderas det att en av lärarna har vård- och omsorgsbakgrund och att den andra är svenska som andra språklärare. Den här kombinationen har Karin och Maria.

- Ja, pilotutbildningen har ju varit som en process för oss också. Allting gick väldigt snabbt från beslut till handling. Vi gick utbildningen till lärare för språkombud och två veckor senare så startade vi upp den här gruppen. Så vi har lärt oss jättemycket längs vägen, men vi har haft god uppbackning av vår lärare men också att gruppen varit så intresserad har hjälpt mycket, säger Maria Nyblom, svenska som andra språklärare, Kunskapsnavet.

Gott exempel nationellt

I höst kommer vård- och omsorgscollege nationellt att följa språkombudsutbildningen i Kalmar, just för att cheferna är så pass involverade. Detta kommer sedan att redovisas på vård- och omsorgscollege webbplats som ett gott exempel. Allt för att sprida information men också för att locka till sig andra branscher utanför vård och omsorg.

- Vi behöver ta tillvara på kompetens och inte bara se språkförbristningar. Många nyanlända är ju äldre som kanske direkt behöver hjälp av hemtjänst eller bo på ett vård- och omsorgsboende och då är ju våra medarbetare med svenska som andra språk en fantastisk tillgång. Att ha språkombud på arbetsplatsen gynnar ju även de som har svenska som modersmål men som har läs- och skrivsvårigheter, säger en annan deltagare på utbildningen.

Nu har deltagarna påbörjat en handlingsplan på sina respektive arbetsplatser. Deltagarna kommer inte vara ensamma i detta utan kommer att ha fortsatt kontakt med sina lärare och arbetet är prioriterat inom organisationen.

- Det ska finnas någon på varje arbetsplats som vill förstå. Det skapar en ökad kompetens, vilket i sin tur skapar trygghet inte bara för den enskilde medarbetaren utan även för arbetslaget i stort och för omsorgstagarna i våra verksamheter, avslutar en deltagare innan hon ställer sig på rätt plats inför fotograferingen med media.

På fotot från vänster till höger: Mattias Ask, förvaltningschef omsorgsförvaltningen, Melanie Andersson, deltagare, Ebba Törnkrantz, deltagare, Helena Brolin, deltagare, Marléne Uddén, deltagare, Maria Nyblom, svenska som andra språklärare Kunskapsnavet, Mirela Jusic, deltagare, Sofhie Lundin Karlsson, deltagare, Karin Insulander, vård och omsorgslärare Kunskapsnavet, Helen Keise, rektor Kunskapsnavet.

Publicerad: 11 juni 2020