Barnkonventionen lag 2020


Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Barnkonventionen som lag stärker barns mänskliga rättigheter. Det betyder att alla barn i Sverige har ett starkare juridiskt skydd.

Med barnkonventionen som lag ska kommuner och myndigheter respektera barnets rättigheter och lyssna på barn och fatta beslut utifrån barnets bästa.

Så arbetar utbildningsförvaltningen och Södermöre kommundel med Barnkonventionen

  • Alla förskolor och skolor i Kalmar kommun har utbildats i barnkonventionen.
  • Skolor har elevråd och klassråd.
  • Elever bjuds in till elevpanel, där elever och politiker möts i en dialog.
  • Syftet är att ge elever möjlighet till inflytande i frågor som rör deras skolvardag.
  • Att få vara med och påverka i skolan ska kännas viktigt och meningsfullt.

De fyra grundprinciperna ska alltid finnas med som en grund för att tolka övriga artiklar

  • Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda oavsett hur barnet ser ut, var det kommer ifrån eller vad det tror på. Inget barn får diskrimineras.
  • Artikel 3: Barnets bästa ska komma först vid alla beslut som rör barnet. Ibland kan det vara andra saker som är viktigare än barnets bästa, men politikerna ska då kunna visa att de ändå har tänkt på barnet.
  • Artikel 6: Barn har rätt till liv och utveckling.
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att säga sina åsikter och bli lyssnade på.

Barnombudsmannen är en statlig myndighet som har uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs och stödjer genomförandet i kommuner, regioner och myndigheter.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2020
Publicerad: 18 februari 2020