Elevprestationer premierades med Vinterpriser

Falkenbergsskolan 9c vann pris för högsta genomsnittliga meritvärde i årskurs 9

Under onsdagen och torsdagen fick sex skolklasser motta Vinterpriset som i år delades ut för femte året i rad. Priset delas ut till de klasser som gjort störst framsteg eller haft högsta genomsnittliga meritvärde baserat på höstens resultat.

Utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson var på plats på Falkenbergsskolan när eleverna i årskurs 9C och 7B fick ta emot sina priser.

Priser 2020

Tabell: Högst genomsnittligt meritvärde

Skola

Klass

Meritvärde per ämne*

Falkenbergsskolan

9C

15,7

Funkaboskolan

8C

14,2

Falkenbergsskolan

7B

14,8

Lindöskolan

6A

15,9

Tabell: Största framsteg

Skola

Klass

Meritvärde per ämne*

Utveckling

Kalmarsundsskolan

9C

11,7

1,4

Vasaskolan

8B

13,7

1,0

* Resultat redovisas i meritvärde per ämne för att få ett enhetligt mått. Anledningen till det är att årskurs 6 och 7 inte har fullständiga betyg.

Bakgrund

En av utbildningsnämndens viktigaste utmaningar är att utveckla eleverna så långt som möjligt i sitt lärande. Därför delar utbildningsnämnden ut ett Vinterpris som fokuserar på meritvärde, för att inspirera elever till bättre och bättre prestationer. Valet av meritvärde istället för behörighet till gymnasiet eller fullständiga betyg som mått har sin grund i att meritvärdet mäter betygskvalitén som i sin tur är ett mått på hur långt eleverna har hunnit i sin kunskapsutveckling.

För att uppmärksamma just kunskapsutvecklingen vill nämnden införa två typer av priser. Ena typen premierar klasser som har nått längst i sin kunskapsutveckling genom högsta genomsnittliga meritvärdet. Andra typen premierar klasser som har gjort störst framsteg mellan åren för att på så sätt uppmärksamma och lyfta fram positiva utvecklingsprocesser.

Tidigare har skolor med de bästa resultaten premierats i samband med sommarbetygen. Eleverna i årskurs 9 har då inte kunnat uppmärksammas tillräckligt och inte heller hunnit göra något tillsammans för ett eventuellt pris. Därför fokuserar nämnden på höstterminsbetygen, och istället premierar dessa prestationer. Utdelning av priserna sker årligen, före sportlovet.

Senast uppdaterad: 7 april 2020
Publicerad: 13 februari 2020