Organisationsförändringar på förskolan Rinkabyholm

På grund av ett vikande barnunderlag på förskolan Rinkabyholm kommer ett antal organisationsförändringar att genomföras.

Förskolan Rinkabyholm kommer ha drygt en tredjedel färre antal inskrivna barn under hösten 2020. Statistiken visar att det föddes färre barn i Rinkabyholm under 2019. Det kommer innebära förändringar för verksamhetens del, förändringar som förskolan måste genomföra, då de ekonomiska anslagen följer antalet barn.

De förändringar som blir, sker först med start till våren och det kan då komma att handla om vissa personalförändringar. Ingen personal kommer att sägas upp, utan kommer med hjälp av Kalmar kommuns HR-enhet att erbjudas andra tjänster inom organisationen. Inga förändringar kommer att ske i barngrupperna förrän efter sommaren 2020. Givetvis garanteras alla barn en bra verksamhet trots de förändringar förskolan Rinkabyholm står inför.

Alla vårdnadshavare kommer kontinuerligt få information från rektor och biträdande rektor angående vad, när och hur förändringarna kommer att ske.

Senast uppdaterad: 7 april 2020
Publicerad: 18 oktober 2019