Trolletdagarna – möten för reflektion

Bild

Två gånger om året, en på höstlovet och en på påsklovet, arrangerar förskolan Trollet: Trolletdagarna. Där hålls fortbildning för pedagoger i form av föreläsningar kring till exempel organisationen, den pedagogiska miljön och deras förskolebarns inflytande i Kalmar som stad.

Under dessa dagar, en torsdag och en fredag, berättar och reflekterar förskolan Trollets pedagoger för kollegor om några av sina valda verktyg, olika projekt och dokumentationer utifrån det gemensamma temat ”Hur bygger vi tillsammans en Hållbar framtid”. Den här gången hölls Trolletdagarna den 1-2/10 i Kalmarsalen, men givetvis även med inslag av studiebesök i de olika lärmiljöerna på Trolles förskolor.

Besökarna kom från hela Sverige

Den här gången besöktes Trolletdagarna av inte mindre än 330 intresserade barnskötare och förskollärare men också av pedagogistor, pedagogiska utvecklare och förskolechefer. Dagarna bjöd på fördjupade samtal kring allt från varför man på Trollet valt att anställa utetorgspedagoger som har sina tjänster ute till förskolans pedagogiska arbete  där bland annat Grön Flagg och giftfri förskola ingår.

”Vi hade i år bussar som kom från förskolor i Karlstad, Uddevalla och  Gråbo/Lerum samt pedagoger från andra platser i Sverige. Från Trelleborg upp till Luleå i norr”, den här gången berättar Anna Gustafsson, pedagogista på förskolan Trollet. Hon ingår tillsammans med Jeanette Kennerfalk, Anette Gustafsson och Mimmi Brandén i ledningsgruppen på den populära förskolan. ”Mig veterligen finns det bara liknande fortbildningsdagar på ett par platser till i Sverige”, berättar Jeanette.

Medarbetarna på förskolan Trollet föreläste under Trolletdagarna

De föreläsande medarbetarna fick många frågor från besökarna.

Alla är lika viktiga

”Trolletdagarna är ett stort arrangemang för oss, men alla våra 74 medarbetare är delaktiga och medansvariga – alla lika viktiga oavsett om man arbetar som pedagog eller vaktmästare. Allt måste klaffa”. ”För oss är det viktigt att alla på vår förskola är engagerade i sin arbetsplats – varje dag bidrar du med din speciella kompetens och skillnad för barnen. Vi förväntar oss det av varandra. Vi lever våra värdeord här på Trollet!”, fortsätter Jeanette. ”Att få detta kollegiala lärande ger oss så mycket energi varje gång. Det är värt allt jobb att se så nöjda besökare!”, avlutar hon.

Senast uppdaterad: 7 april 2020
Publicerad: 7 november 2018