Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Praon är tillbaka!

Bild

Våren 2019 ska Kalmar kommuns åttondeklassare ut på sin första prao. Ett viktigt tillfälle för såväl eleverna och arbetsplatserna. Praon ger en första insyn i det kommande arbetslivet, en positiv erfarenhet som kan vara till stor nytta i gymnasievalet – och kanske är det just din bransch som eleven väljer att rikta sin kommande yrkeskarriär mot. Du som arbetsgivare får således ett gyllene tillfälle att träffa dina framtida medarbetare.

Vikten av att eleverna tidigt får en inblick i arbetslivet, har blivit alltmer uppmärksammat. Därför har Sveriges riksdag beslutat att alla elever från och med årskurs åtta ska genomföra minst tio PRAO-dagar, innan de slutar grundskolan. Fördelarna med praon är många, det kan hjälpa eleverna att göra ett genomtänkt gymnasieval och öka chansen till att de från början väljer ett yrke som de vet att de vill jobba med.

Nu behöver vi din hjälp!

Här kommer du som arbetsgivare in, genom att välja att ta emot en eller flera praoelever, gör du inte bara eleven en stor tjänst, utan också dig själv och samhället i stort. Att få se verkligheten, utanför skolan, är viktigt för elevernas motivation. Säkert minns du dina egna PRAO-perioder och de erfarenheter den tiden gav dig. En bra PRAO kan öka elevernas möjlighet till rätt vägval i livet.

Två PRAO-perioder

I Kalmar kommun har vi valt att dela upp PRAOn i två perioder, fem dagar i taget. Den första perioden infaller under vårterminen 2019, för elever som i år har börjat årskurs åtta. De återstående fem dagarna genomförs på höstterminen, då eleverna går i årskurs nio. Under följande veckor är behovet cirka 100 PRAO-platser per vecka: vecka 6, 7, 10, 12, 16 och 18. Du som förälder får hemskt gärna ta emot ditt eget barn för att visa upp din arbetsplats - eller varför inte byta med bästa kompisen?

När din arbetsplats har bestämt sig kontakta någon av nedanstående och meddela vilka veckor och antal elever ni kan ta emot. Vi kontaktar sedan er för att gå igenom detaljer kring handledare, viktig information med mera.

För mer information kontakta:
Emma Thorsell, studie- och yrkesvägledare/praosamordnare,
telefon: 072-249 20 03, e-post: emma.thorsell@kalmar.se

Senast uppdaterad: 7 april 2020
Publicerad: 12 september 2018