Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Vinterpriser för att inspirera elever till bättre prestationer!

Bild

För tredje året i rad delar barn- och ungdomsnämnden ut Vinterpriset – ett pris för att inspirera Kalmar kommuns elever till bättre prestationer. Priset delas ut i två olika kategorier – högsta genomsnittliga meritvärde och störst framsteg.

Två typer av priser

För att kunna uppmärksamma kunskapsutvecklingen hos eleverna i Kalmar kommun införde barn- och ungdomsnämnden under 2016 två typer av priser; Den ena typen premierar alltså klasser som har nått längst i sin kunskapsutveckling, genom högsta genomsnittliga meritvärde. Den andra typen av pris premierar klasser som har gjort störst framsteg mellan i år och föregående år för att på så sätt uppmärksamma och lyfta fram positiva utvecklingsprocesser.

2017 utökades priset även till att delas ut till en klass i årkurs 6. Därmed delas normalt sex priser ut – dock blir det 2018 sju priser då två klasser hamnat på exakt samma genomsnittliga meritvärde. Varje pris är på 10 000 kronor vilka ska användas till någon form av studieresa.

Utdelning innan sportlovet

Utdelning av priserna gick av stapeln under vecka 7 och uppmärksammar alltså höstterminsbetygen. På så sätt kan man också premiera elever i årkurs 9, vilket inte tidigare kunnat göras då resultaten premierats i samband med sommarbetygen och eleverna lämnar grundskolan. Prisutdelare var Lasse Johansson, barn- och ungdomsnämndens ordförande .

Skola

Vasaskolan, 9 B

Meritvärde per ämne: 15,1 *

Funkaboskolan, 8 B

Meritvärde per ämne: 15,1*

Lindsdalsskolorna, 7 C

Meritvärde per ämne: 14,7 *

Lindsdalsskolorna, 6 C

Meritvärde per ämne: 14,9 *

Lindöskolan, 6 A

Meritvärde per ämne: 14,9 *

* Det genomsnittliga meritvärdet för de två klasser som har fullständiga betyg är:

  • Vasaskolan 9B, 254 poäng
  • Funkaboskolan 8B, 253 poäng

Största framsteg

Kalmarsundsskolan, 9 C

Meritvärde per ämne: 12,2 ** Utveckling: 1,7

Kalmarsundsskolan, 8 A

Meritvärde per ämne: 12,9 ** Utveckling: 1,5

** Resultat redovisas i meritvärde per ämne för att få ett enhetligt mått. Anledningen till det är att årskurs 6 och 7 inte har fullständiga betyg.

Stort grattis till era prestationer önskar vi våra fantastiska elever!

Senast uppdaterad: 15 februari 2018
Publicerad: 14 februari 2018