Tre förskolor och elevhälsan i Kalmar kommun är nu hbtq-certifierade

Bild

Tillsammans har elevhälsan och de tre förskolorna Smedby, Ljusstaden och Djurängen genomgått en utbildning som påbörjades i juni och avslutades nu under hösten 2017.

Utbildningen som genomförts är en processutbildning och har hållits av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. De som deltagit är bland annat kuratorer, specialpedagoger, samordnande skolsköterska och chef för central elevhälsa. Hbtq-certifieringen är den första i Kalmar län.

Bakgrunden till utbildningen är att kommunfullmäktiges beslutade om Handlingsplanen ”På lika villkor” 2015. Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i fyra utvecklingsområden där kompetens är särskilt i fokus. Det krävs kompetens för att man ska kunna bemöta på ett bra sätt och för att kunna synliggöra och möjliggöra för att hbtq-personer ska ha samma rättigheter och möjligheter som alla andra.

Arbetet för lika rättigheter och möjligheter är en viktig fråga för Kalmar kommun. Kalmar kommun ska vara en tolerant och öppen kommun som synliggör och utmanar normer som begränsar människor. Alla människor ska kunna leva sina liv utan att behöva dölja sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Alla ska ha samma förutsättningar att utifrån eget intresse och förmåga delta i samhällslivet och att uppnå en god hälsa. För att nå dit förutsätts och krävs ett aktivt och systematiskt arbete och att certifiera delar av verksamheten är en steg på vägen.

För mer information kontakta

Publicerad: 13 december 2017