Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Kalmar fjärde bästa skolkommun i landet

Bild

Kalmar kommun klättrar åter igen på Lärarförbundets ranking över landets bästa skolkommun. I år hamnar vi på plats fyra, tidigare placeringar de senaste åren är 12, 22 och 20. Det här visar på kvalitet över tid och att vi lyckats förbättra oss från en redan god nivå.

Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen bygger på 13 olika kriterier bland andra resurser, andel utbildade lärare, lärartäthet,
friska lärare och meritvärde i årkurs 9. Kalmar fortsätter att ligga högt i
rankingen när det gäller utbildade lärare.

–Genom en långsiktig satsning på skolan har vi gjort stora framsteg när det
gäller andelen utbildade lärare anställda hos oss i Kalmar kommun. I år ligger
vi på plats 6 gällande just det kriteriet och det är något vi är särskilt
stolta över, säger Mats Linde, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen.

Klättrar avseende meritvärde och som avtalspart
Kalmar klättrar i åtta och 13 kriterier. Vi har en riktigt bra
förbättring när det gäller meritvärde där man förbättrar sig med 47 placeringar
jämfört med ifjol, men också när det gäller andel godkända i alla ämnen där
förbättringen är elva placeringar.

– Det är särskilt glädjande att vi även förbättrar oss i samtliga kriterier som
handlar om elevresultat, säger Emad Soukiyh, administrativ chef på barn- och
ungdomsförvaltningen. Vi har fortfarande utmaningar att jobba vidare med, men det här visar att vi är på rätt väg. Vi är också väldigt glada över placeringen avseende Kalmar kommun som avtalspart. Att vi lever upp till de avtal som sätts upp, säger Emad.

Förbättringspunkter i resurser och lärartäthet
Trots ett riktigt bra resultat finns också några utmaningar för barn- och ungdomsförvaltningen. Kalmar kommun har fått sämre resultat när det gäller andel friska lärare och lön. – Detta är två av de viktigaste delarna som kommunen arbetar med. Vi har i våra målsättningar att sjukskrivningarna ska minska vilket vi kommer att arbeta vidare med, säger Lasse Johansson, ordförande barn- och ungdomsnämnden.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2017
Publicerad: 5 oktober 2017