Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Ljungbyleden

Ledens totala sträckning är 2,5 km. I anslutning till leden nedströms finns ett elljusspår och intill detta ligger naturreservatet ”Prästängen”, I anslutning till leden uppströms finns ett uppskattat strövområde, Krankelösaholm, rikt på vårblommor och med rester av en gammal borganläggning.

Kontakt

Fler sidor inom vandringsleder

Kalmarsundsleden

Kalmarsundsleden går från Björnhultet i norra Mönsterås kommun och avslutas i Bröms i södra Torsås kommun

Östra Sigfridsleden

Östra Sigfridsleden börjar i Södermöres kustlandskap och rika fågelliv. Startplats för vandringen ligger vid Hagbyå...

Senast uppdaterad: 10 december 2019
Publicerad: 18 januari 2019