Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Ljungbyleden

Ledens totala sträckning är 2,5 km. I anslutning till leden nedströms finns ett elljusspår och intill detta ligger naturreservatet ”Prästgårdsängen”, I anslutning till leden uppströms finns ett uppskattat strövområde, Krankelösaholm, rikt på vårblommor och med rester av en gammal borganläggning.

Kontakt

Fler sidor inom vandringsleder

Hälsoslingan

Hälsoslingan - Gå en uppfriskande promenad som är uppdelad i tre stycken promenadslingor.

Kalmarsundsleden

Kalmarsundsleden går från Björnhultet i norra Mönsterås kommun och avslutas i Bröms i södra Torsås kommun

Linnéslingan

Linnéslingan är en natur- och kulturslinga på cirka en mil som sträcker sig mellan Linnéuniversitetet och Stensö ud

Östra Sigfridsleden

Östra Sigfridsleden börjar i Södermöres kustlandskap och rika fågelliv. Startplats för vandringen ligger vid Hagbyå

Senast uppdaterad: 22 mars 2022
Publicerad: 18 januari 2019