Nytt avtal från 2021

Under 2020 påbörjade Kalmar kommun ett arbete med att se över de kommunala odlingslotterna. Odlingslotterna engagerar många och efter dialogerna som genomfördes i höstas, blev det aktuellt att ta fram ett nytt avtal för lotterna. Detta arbete är nu klart.

I arbetet med det nya avtalet har vi utgått från de synpunkter som
kom fram vid dialogträffarna och de som skickats in på själva avtalsförslaget. Servicenämnden har nu beslutat att anta det nya avtalet, som gäller från 1 april 2021.

Kalmar kommun har gjort de förändringar som är möjliga inom ramen för den
detaljplan som idag gäller för området.

Vad händer nu?

Alla som har en odlingslott hos Kalmar kommun idag kommer få det nya avtalet hemskickat. Läs igenom det nya avtalet och riktlinjerna. Om du vill behålla din
odlingslott så skriver du under avtalen och skickar ett exemplar till
Kalmar kommun i medskickat svarskuvert. Det nya avtalet börjar
gälla 1 april 2021.

I fortsättningen kommer avtalen att löpa från januari-januari.
Tidigare var avtalstiden april-april. Vi har ändrat tiden för att nya
odlare ska kunna använda odlingslotten om till exempel mars månad
skulle vara väldigt varm.

Vill du inte behålla din odlingslott?

Om du inte vill behålla din odlingslott behöver du meddela oss det
skriftligen senast den 24 mars. Skriv att du önskar säga upp din
odlingslott på ditt befintliga avtal och skicka till Kalmar kommun. I det utskick som Kalmar kommun gjort finns ett svarskuvert du kan använda. Vi kommer sedan att skicka en bekräftelse på din uppsägning.

Du behöver också återställa din odlingslott när du säger upp
den. Vid uppsägning kommer Kalmar kommun att genomföra en
besiktning av odlingslotten tillsammans med dig där vi går igenom
vad det är som ska återställas och till vilket datum.

Att återställa din odlingslott innebär till exempel att du måste ta bort
eventuella byggnader och stenläggning. Behöver du hjälp med att
återställa din odlingslott kan Kalmar kommun vara behjälpliga. Vi
kommer också att sätta ut containrar på respektive område där du
kan lämna material som ska slängas.

Frågor?

Har du frågor om avtalet kan du kontakta Kalmar kommuns Kontaktcenter så hjälper de dig rätt:
0480-45 00 00 eller kommun@kalmar.se.

Kontakt

 • Kontaktcenter

  Kontaktcenter

  010-352 00 00

  kommun@kalmar.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Postadress

  Postadress

  Stadshuset
  Östra Sjögatan 18

  Box 611
  391 26 Kalmar

  Övrigt

Fler sidor inom odlingslotter

Publicerad: 8 mars 2021