Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Förslag på nytt avtal för odlingslotter

Kalmar kommun har nu arbetat vidare med ett nytt förslag på avtal för odlingslotter. Vid våra dialoger som genomfördes under hösten fick vi in många idéer och förslag som vi har haft med oss i vårt arbete.

Du kan läsa hela förslaget här.pdf

Vi har också skickat förslaget hem till alla som arrenderar en odlingslott hos oss.

Lämna synpunkter

Har du synpunkter på förslaget kan du skicka dem skriftligen till:

madeleine.andre@kalmar.se

eller

Kalmar kommun
Serviceförvaltningen
Madeleine André
Box 611
391 26 Kalmar

Vi behöver dina synpunkter senast 4 januari 2021.

Om förslaget

Det som är omarbetat i det nya avtalsförslaget är bilagan ’Särskilda villkor för arrende av odlingslott’. Bilagan har nu fyra delar:

  1. allmänna avtalsregler
  2. skötselregler
  3. Kalmar kommuns ansvar.
  4. byggregler

Vårt mål är att det nya avtalet ska börja gälla från och med april 2021.

Mer om byggregler

Inga nya byggnationer får byggas med undantag för en redskapsbod på två kvadratmeter och med en maxhöjd på 1,9 meter.

Om möjligheter ska ges för byggnationer av annat slag behöver nya detaljplaner tas fram. En detaljplan är ett omfattande arbete. Kalmar kommun överväger om ett sådant arbete ska påbörjas.

Kontakt

Fler sidor inom odlingslotter

Publicerad: 11 december 2020