Dialog om odlingslotter 2020

Under hösten 2020 genomförde Kalmar kommun dialoger på samtliga odlingslottsområden. Det har varit bra och givande samtal, stort tack för ert engagemang!

När vi var ute och träffade er fick vi kritik för att vi inte skött vårt ansvar kring odlingslotterna, att ni på många områden inte har tillgång till vatten i tid och att det är ni själva som sköter allmänningarna kring lotterna. Detta tar vi till oss och vi ska se till att dessa delar fungerar i vårt arbete framåt.

På dialogerna kom det många bra tankar och idéer om vårt fortsatta arbete med odlingslotterna, en sammanställning finns längre ner på sidan. Vi har redan nu börjat arbeta med flera synpunkter och förslag som vi fått till oss.

Bättre skötsel

Kalmar kommun har ökat upp tiden vi lägger på att sköta de gemensamma ytorna på odlingslottsområdena och vi ska se över alla träd. Vi kommer att erbjuda fräsning av lotterna oftare och vi kommer fylla på med jord oftare.

Vi kommer också att ta fram en bättre lösning för kompostering och vi har startat en utredning för ett bättre vattenflöde.

I anslutning till varje område kommer vi sätta upp en anslagstavla. Här kommer nya avtal och villkor att sitta. Längre fram kommer vi också sätta upp en årsplanering och information om när vattnet sätts igång och stängs av.

På din odlingslott

Vi håller med om att det känns fel att du inte får ha några trädgårdsmöbler på din lott. Det ska du få och det kommer vi att förtydliga i riktlinjer och avtal. Du ska också kunna få ha en grill, men det är på eget ansvar den används.

Vi undersöker också möjligheterna till bland annat en enklare paviljong och ett högre plank mellan odlingslotterna.

Byggnationer

Kalmar kommun kommer inte att följa upp rivningen vid årsskiftet utan ber alla att avvakta tills vi har ett nytt avtal på plats.

Detta diskuterades på dialogerna

Allmänt

 • Nöjd som det är
 • Hälsofrämjande
 • Drickbart vatten på alla odlingslotter
 • Duvor
 • Trädgårdsmöbler
 • Grillning på lotten

Kommunikation

 • Uppdatera hemsidan att alla ska avvakta.

Återställa odlingslotten

 • Hjälp att återställa lotten.
 • Hjälp att riva om det behövs.
 • Gör om och gör rätt. Ni har gjort fel från början så ge lite mer tid för dom som har hus att ta bort. Årstiden är ju inte den bästa nu och vintern nalkas.
 • Alla måste riva! Annars blir det liv.

Byggnationer odlingslott

 • Ha kvar byggnationerna som de är
 • Tillåt verktygsbod, något tak att sitta under i sina utemöbler, lite gräsmatta.
 • Förbjud hus och grillar, då kan de köpa en kolonistuga istället. Det heter ju odlingslott av en anledning.
 • Stå på er gällande odlingslotterna. Vissa ser ut som perfekta villatomter och det är väl bra att det är välskötta men inte villatomt.
 • Inga byggnationer i parken det skulle förstöra den.
 • Önskemål om större stuga (mellan 4-15 kvm)
 • Högre stuga än 1,90 m
 • Sittplats under tak
 • Solskydd
 • Väderskydd på lotten
 • Vindskydd (6-8 kvm)
 • Samlar in regnvatten till bevattning av lotten, varav behov av större tak
 • Högre staket på grund av inbrott
 • Högre staket
 • Tillåta plank mellan lotterna
 • Se varje lott för sig – vissa lotter är fler personer och behöver ha större byggnationer
 • Minska vissa lotter så behövs inga byggnationer
 • Växthus väldigt viktigt för ALLA
 • Stensättning på större yta
 • Terrass
 • Jag hyr en odlingslott så jag räknar inte att få tak, då hade jag köpt en kolonilott.
 • Odlingslottsområdet
 • Röja runt odlingslotterna
 • Högre staket på sidorna/baksidan
 • Enhetligt staket mot vägen (kommunen ska bygga detta)
 • Bullerplank mot E22
 • Toaletter (2 st)
 • Anlägg skogsträdgårdar
 • Fixa till muren runt stensberg
 • Belysning
 • Ombytesbås
 • Bättre kompostering

Ordning och regler

 • Tydlighet
 • Bättre ordning från kommunen
 • Blivit lovade saker tidigare av kommunen
 • Kommunen ska komma ut veckovis och kolla så alla sköter sig
 • Tydliga regler likt Karlskrona, Härnösand, Täby
 • Ritning på hur lotten ska se ut
 • Krusen har hur många regler som helst och ingen klagar
 • Höj priserna
 • Definiera mark som ska vara odlat (ex 50%)
 • Skaffa kontaktpersoner på varje område
 • Skicka ut reglerna årligen
 • Skylt med kontaktperson
 • Kösystemet bör återupptas på ett bättre sätt.
 • Förklaring på vilka invasiva arter man inte får ha på lotten
 • Likadana staket
 • Föreningstänk

Skötsel

 • Få ut mer matjord
 • Mer matjord
 • Önskemål om att kommunen fyller på jord
 • Fräsning av odlingslotten oftare
 • Bättre skötsel på allmänningarna
 • Bikupa på odlingslotten
 • Skötsel av gemensamma ytor av kommunen
 • Upprensning i naturen runt om

Kontakt

Fler sidor inom odlingslotter

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 3 augusti 2021
Publicerad: 8 oktober 2020