Friluftsprogram förslag 2019

Nu finns ett förslag till Program för Friluftsliv i Kalmar kommun framtaget för antagande.

Friluftsprogrammet har tagits fram utifrån sammanställning av befintliga underlag, fältstudier och dialog med övriga kommunala förvaltningar, vissa myndigheter och föreningar.

 Friluftsprogrammet var på remiss under juli – oktober 2019.

 Inkomna synpunkter har föranlett vissa justeringar i programmet och det har lagts ihop till två delar;

  • DEL I: Bakgrund, mål, strategier, ansvarsfördelning och regelverk.
  • DEL II: Beskrivning av områden som är attraktiva för friluftsliv och friluftsaktiviteter samt analys.

I informationsrutan nedan hittar du länkar till bilagorna för programmet.

Fler sidor inom natur, friluftsliv och parker

Bad och fiske

Var du än befinner dig i Kalmar känner du närheten till havet och naturen.

Båtar och hamnar

Båtplatser och småbåtshamnar i kommunen

Natur- och friluftsområden

Vår kommun är full av vacker natur, vilket är ditt smultronställe?

Parker, lek och odling

Vad vore en stad utan parker, lekplatser eller odlingsmöjligheter?

Strandstädarkarta

I vår nya e-tjänst strandstädarkartan kan du markera om du stöter på skräp på våra stränder eller vid vattnet.

Vandring, cykling och motion

Vandra, cykla, motionera i Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 24 februari 2020
Publicerad: 1 juli 2019