Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

Taxa för småbåtshamnar gäller från och med säsongen 2018 och taxa för uppläggningsplatser från och med uppläggningssäsongen 2018/2019.

Båtplatser och småbåtshamnar

Småbåtshamn

Plats

Årlig avgift, bryggmeterpris

El

Pålboj (året runt)

Y-bom

Ljungnäs

Alla

Från 700 kronor

-

C-brygga

A-brygga från och med 2019

Svensknabben

Alla

Från 720 kronor

-

Brygga A plats 1-7 samt 76-82. Y-bom: Resterande brygga A samt helt brygga B.

B-brygga

Lindöfjärden

Alla

Från 460 kronor

-

Alla


Jutebron

Alla

Från 460 kronor

-

Alla


Kullö

A1-A6, A49-52, B27, C18,D1, D15,E1-2, E16-17, F1-2, F35. 

Från 525 kronor

-

Alla


Kullö

Brygga G

Kontakta kommunen

-Kullö

Brygga A, B, C, D, E, F

Från 750 kronor

F12-25

Alla förutom F12-25

F12-25

Kullö

H-bryggan

Från 650 kronor

-

Alla


Ängö

1-12

Från 650 kronor

Alla

Alla


Ängö

13-36

Från 750 kronor

Alla

Alla


Elevatorskajen

Alla

Från 810 kronor

1-22

1-22


Stensö

Alla

Från 750 kronor

B-brygga, A-brygga

A, C, D och E

B-brygga

T-bryggan

B 77-79, D216-218

Från 350 kronor
T-bryggan

Övriga

Från 510 kronor

A2-33, D242-250, D261

Brygga A samt platser 77-113 brygga B


Ekö

Alla

Från 600 kronor


Alla


Ekenäs

1-14

Från 650 kronor


Alla


Ekenäs

15-32

Från 450 kronorAlla

Dockehamnen

Alla

Från 660 kronor


Alla


Varvsholmen

Alla (plats 1 är en kajplats)

Från 850 kronor


2-6Tillkommande avgifter

Tillkommande

Avgift per år

El

750 kronor

Pålboj, blå (året runt boj)

250 kronor

Y-bom 5 meters

670 kronor

Y-bom 6 meters

700 kronor

Y- bom 8 meters

950 kronor

Y-bom 10 meters

1 250 kronor

 

Övriga avgifter

Övrigt

Avgift

Avgift för nyttjande av ej bokad plats

500 kronor per dygn

Bortforsling av till exempel båtar, vaggor och vagnar

SJälvkostnadspris

Timkostnad för övriga arbeten

500 kr per timme

El (administrativ kostnad plus självkostnad för el)

100 kronor plus självkostnad

Sommartaxa (uppställning 1 juni-14 september)

500 kronor

Sommartaxa år 2

1 500 kronor

Sommartaxa år 3 och framåt

Dubbleras varje år

Båtkranslyft

300 kronor per lyft


Uppläggningsplatser

Uppläggningsplats

Plats

Årlig avgift

Samtliga uppläggningsplatser


27 kronor per kvadratmeter

Båtskjul Kullö

Plats 1-44

1 275 kronor

Båtskjul Kullö

Plats 45, 53

1 345 kronor

Båtskjul Kullö

Plats 46-52

1 120 kronor

Taxorna är byggda på ett bryggmeterpris och platserna kommer att debiteras
för varje halvmeter. Är en plats mellan 2,51 -3,0 m bred kommer platsen att
debiteras som en 3 m plats. Är den 3,01 – 3,5 räknas den som en 3,5 m plats etc.

Ovanstående avgifter gäller för år 2018 och kommer därefter indexuppräknas enligt
KPI med oktober 2017 som basmånad. Vid tillämpning av index sker omräkning med hela procenttal, varvid höjning sker till närmaste hela tal.

Här ser du kartor över de olika båtplatserna: 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Båtplatser_H_Ekenäs.pdföppnas i nytt fönster 109.3 kB 2018-06-04 13.05
Båtplatser_H_Ekö.pdföppnas i nytt fönster 144.7 kB 2018-06-04 13.05
Båtplatser_V_Elevatorkajen.pdföppnas i nytt fönster 109.5 kB 2018-06-04 13.05
Båtplatser_H_Dockehamnen.pdföppnas i nytt fönster 110.8 kB 2018-06-04 13.05
Båtplatser_V_Jutebron.pdföppnas i nytt fönster 108.3 kB 2018-06-04 13.05
Båtplatser_H_Kullö-1.pdföppnas i nytt fönster 151 kB 2018-06-04 13.05
Båtplatser_V_Kullö-2.pdföppnas i nytt fönster 144.6 kB 2018-06-04 13.05
Båtplatser_V_Kullö-3.pdföppnas i nytt fönster 142.6 kB 2018-06-04 13.05
Båtplatser_V_Kullö uppställningsplats.pdföppnas i nytt fönster 158.3 kB 2018-10-10 16.15
Båtplatser_H_Lindö.pdföppnas i nytt fönster 107 kB 2018-06-04 13.05
Båtplatser_V_Ljungnäs.pdföppnas i nytt fönster 111 kB 2018-06-04 13.05
Båtplatser_H_Stensö fiskehamn.pdföppnas i nytt fönster 158.6 kB 2018-06-04 13.05
Båtplatser_H_Svensknabben.pdföppnas i nytt fönster 155.9 kB 2019-01-09 07.22
Båtplatser_V_T-bryggan.pdföppnas i nytt fönster 198.8 kB 2019-09-04 08.25
Båtplatser_V_T-bryggan upplag A och B.pdföppnas i nytt fönster 148.4 kB 2018-06-04 13.05
Båtplatser_H_T-bryggan upplag C.pdföppnas i nytt fönster 145.7 kB 2018-06-04 13.05
Båtplatser_V_Varvsholmen.pdföppnas i nytt fönster 115.3 kB 2018-06-04 13.05
Båtplatser_H_Ängö.pdföppnas i nytt fönster 115.2 kB 2018-06-04 13.05