Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Latrintömningsstationer

Den 1 april 2015 infördes ett förbud, i hela Sveriges sjöterritorium, mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag.

Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Kalmar kommun har
installerat fem miljöbåtstationer på olika platser längs med kommunens kustremsa; vid Kullö, Svensknabben, Ekenäs, Stora Hatten/Klubbholmen samt gästhamnen i Kalmar. Ytterligare en i gästhamnen samt en på Stensö planeras.

latrintömningsstationer

Latrinpumparna är användarvänliga, enkla att förstå och väl synliga, genom
sin höjd och utformning. Dessutom är de estetiskt tilltalande och passar väl in
i en marin miljö.

Alla latrinpumpar är kopplade till kommunens avloppsledningsnät för att göra
stationerna lättskötta i framtiden och ge låga driftkostnader.

Varje pump är försedd med räkneverk (gångtid och pumpad volym) och utifrån
den informationen kan beräkningar av antal tömningar och mängden toalettavfall
göras.

Genom att förbättra möjligheterna för latrintömning av fritidsbåtar, minskar
belastningen av närsalter som kväve och fosfor från toalettavfallet, som annars
skulle bidra till övergödning i Kalmarsund. Dessutom minskar belastningen av
bl.a. tarmbakterier och läkemedelsrester på våra kustvatten och stränder.

Detta projekt har medfinansierats genom stadsstöd till lokala vattenvårdsprojekt
förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar, samt genom LEADER KalmarÖland.

Kontakt

Fler sidor inom båtar och hamnar

Privat brygga på kommunal mark

Privata bryggor på kommunal mark

Vanliga frågor om båtplatser

Vanliga frågor om båtplatser

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

Båtplatser - kartor

Här ser du kartor över de olika båtplatserna

Allmän information

Här hittar du lämplig information om båtar och hamnar

Senast uppdaterad: 6 december 2019
Publicerad: 5 juni 2017