Latrintömningsstationer

I hela Sveriges sjöterritorium är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag.

Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Kalmar kommun har
installerat fem miljöbåtstationer på olika platser längs med kommunens kustremsa.

  • Kullö
  • Svensknabben
  • Ekenäs
  • Stora Hatten/Klubbholmen
  • Gästhamnen i Kalmar.

    Ytterligare en i gästhamnen och en på Stensö planeras.
latrintömningsstationer

Användarvänliga och enkla latrinpumpar

Latrinpumparna är användarvänliga, enkla att förstå och väl synliga, genom
sin höjd och utformning. Dessutom är de estetiskt tilltalande och passar väl in
i en marin miljö.

Alla latrinpumpar är kopplade till kommunens avloppsledningsnät för att göra
stationerna lättskötta i framtiden och ge låga driftkostnader.

Varje pump är försedd med räkneverk (gångtid och pumpad volym) och utifrån
den informationen kan beräkningar av antal tömningar och mängden toalettavfall
göras.

Minskar belastning av närsalter

Genom att förbättra möjligheterna för latrintömning av fritidsbåtar minskar
belastningen av närsalter som kväve och fosfor från toalettavfallet. Dessa skulle annars bidra till övergödning i Kalmarsund. Dessutom minskar belastningen av
band annat tarmbakterier och läkemedelsrester på våra kustvatten och stränder.

Projekt med statsstöd

Det här projektet har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt
förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar och genom LEADER KalmarÖland.

Kontakt

Fler sidor inom båtar och hamnar

Privat brygga på kommunal mark

Privata bryggor på kommunal mark

Vanliga frågor om båtplatser

Vanliga frågor om båtplatser

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

Båtplatser - kartor

Här ser du kartor över de olika båtplatserna

Allmän information

Här hittar du lämplig information om båtar och hamnar

Senast uppdaterad: 10 augusti 2020
Publicerad: 5 juni 2017