Gratis båtbottenmätning

Båt vid brygga.

För att minska antalet båtar som läcker giftiga ämnen till vattnet erbjuder vi 1-4 maj 2021 gratis mätning av din båtbotten.

LOVA logga - lokala vattenvårdsprojekt

Fler sidor inom båtar och hamnar

Privat brygga på kommunal mark

Privata bryggor på kommunal mark

Vanliga frågor om båtplatser

Vanliga frågor om båtplatser

Taxor för småbåtshamnar och uppställningsplatser

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

Latrintömningsstationer

Information om latrintömning

Båtplatser - kartor

Här ser du kartor över de olika båtplatserna

Allmän information

Här hittar du lämplig information om båtar och hamnar

Senast uppdaterad: 12 augusti 2021
Publicerad: 1 mars 2021