Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Gratis båtbottenmätning

Båt vid brygga.

För att minska antalet båtar som läcker giftiga ämnen till vattnet erbjuder vi 1-4 maj 2021 gratis mätning av din båtbotten.

Fler sidor inom båtar och hamnar

Privat brygga på kommunal mark

Privata bryggor på kommunal mark

Vanliga frågor om båtplatser

Vanliga frågor om båtplatser

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

Latrintömningsstationer

Information om latrintömning

Båtplatser - kartor

Här ser du kartor över de olika båtplatserna

Allmän information

Här hittar du lämplig information om båtar och hamnar

Publicerad: 1 mars 2021