Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Allmän information

Småbåtshamnar

Kommunen ansvarar för småbåtshamnarna vid Dockehamnen (Varvsholmen), Ekenäs, Ekö, Elevatorkajen, Jutebron, Kullö, Lindö, Ljungnäs, Svensknabben, Stensö fiskehamn, T-bryggan, Varvsholmen (Slipkajen) och Ängö. Du kan se alla kartor över våra hamnar här.

Vi erbjuder olika typer av platser efter behov. De flesta platser har y-bom eller pålboj. I vissa hamnar finns även tillgång till el. Bokningsförfrågan eller övriga frågor gällande bokning av båtplats, kontakta:
kommun@kalmar.se

Är du i Kalmar på ett kortare besök och behöver båtplats? Gå in på Destination Kalmar och deras information om gästhamnen:

Så här förtöjer du din båt.

Uppläggningsplatser

En uppläggningsplats är en vinterförvaring på land för din båt. Du kan hyra platsen mellan den 15 september och 31 maj. Uppläggningsplatserna finns på Kullö och vid T-bryggan. Bokningsförfrågan eller övriga frågor skickas till: kommun@kalmar.se

Har du båten på land under sommarsäsongen debiteras extra sommartaxa enligt beslut i kommunfullmäktige 26 februari 2018:

  • År 1: 500 kr
  • År 2: 1 500 kr
  • Sedan fördubblas kostnaden varje år

Kartor över uppläggningsplatser:Karta över Kullös uppläggningsplatser för båtarpdfKarta över T-bryggans uppläggningsplatser A och B för båtarpdfKarta över T-bryggans uppläggningsplatser C för båtarpdf

El i våra hamnar

Under tiden 1 mars - 30 november kan det finnas tillgång till el i vissa av våra hamnar. El kan få användas vid uppstart av båten och för tillfälliga arbeten med handverktyg, inte till längre krävande laddningar. Sladden ska tas bort när arbetet är avslutat. Till vissa båtplatser kan du få köpa till ett eget eluttag där förbrukningen debiteras.

Fler sidor inom båtar och hamnar

Privat brygga på kommunal mark

Privata bryggor på kommunal mark

Vanliga frågor om båtplatser

Vanliga frågor om båtplatser

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

Latrintömningsstationer

Information om latrintömning

Båtplatser - kartor

Här ser du kartor över de olika båtplatserna

Senast uppdaterad: 10 juni 2020
Publicerad: 18 januari 2019