Allmän information

Kommunen ansvarar för småbåtshamnarna.

De ligger vid

 • Dockehamnen (Varvsholmen)
 • Ekenäs
 • Ekö
 • Elevatorkajen
 • Jutebron
 • Kullö
 • Lindö
 • Ljungnäs
 • Svensknabben
 • Stensö fiskehamn
 • T-bryggan
 • Varvsholmen (Slipkajen)
 • Ängö

Så här förtöjer du din båt.

El i våra hamnar

Under tiden 1 mars - 30 november kan det finnas tillgång till el i vissa av våra hamnar. El kan få användas vid uppstart av båten och för tillfälliga arbeten med handverktyg, inte till längre krävande laddningar. Sladden ska tas bort när arbetet är avslutat. Till vissa båtplatser kan du få köpa till ett eget eluttag där förbrukningen debiteras.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2021
Publicerad: 18 januari 2019