Allmän information

Elström

Under tiden 1 mars - 30 november finns det tillgång till ström i hamnarna. Strömmen får bara användas vid uppstart av båten och för tillfälliga arbeten med handverktyg, inte till längre strömkrävande laddningar. Sladden skall tas bort när arbetet är avslutat.

Fler sidor inom båtar och hamnar

Båtplatser - kartor

Här ser du kartor över de olika båtplatserna

Latrintömningsstationer

Information om latrintömning

Privat brygga på kommunal mark

Privata bryggor på kommunal mark

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

Vanliga frågor om båtplatser

Vanliga frågor om båtplatser

Publicerad: 18 januari 2019