Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Krusenstiernska gården är en del av Kalmar stadsfest

11
aug
10:00 – 21:00 11 augusti – 13 augusti

Krusenstiernska gården är en del av Kalmar stadsfest

11-13 augusti

Mer information

Tid:
Plats:
Anmälan:
Arrangör: