Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling/pagaende-detaljplanearbete-och-projekt/innerstaden/kulturkvarteret.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Kulturkvarteret - ett vardagsrum för alla människor

Det nya kulturkvarteret blir en viktig länk mellan Kvarnholmen och Malmen och ligger strategiskt nära kollektivtrafik.