Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Kalmars medeltida torg - Inledning

Lyssna på Dick Harrison

Dick Harrisons berättelse i text:

Ni befinner er mitt i det medeltida Kalmar, en av Sveriges äldsta och likväl mest outforskade och därmed mest spännande städer. Orsaken är att den bokstavligt talat försvann i mitten av 1600-talet, då all medeltida bebyggelse revs och återuppfördes på Kvarnholmen, där Kalmars centrum ligger idag. Men murar, källare och lämningar efter gator ligger ännu kvar under marken, begravda men bevarade.

Kalmar grundades av allt att döma i mitten av 1100-talet. Den första stadsbebyggelsen låg på Slottsholmen, den lilla ön något hundratal meter bort. Vi vet inte vilka som grundade staden, men av fynden att döma var nordtyska handelsmän inblandade. På holmen anlades också ett starkt försvarstorn. När Kalmar införlivats i det svenska kungariket blev detta på 1200-talet utgångspunkt för ett formidabelt slottsbygge. Övrig bebyggelse flyttades över till fastlandet, där ni står nu. På kort tid blev detta en av Sveriges största och rikaste metropoler, rikets port mot söder med kyrkor, kloster, trappstegsgavlade borgarhus, badstugor, gillen, skrån, hamn och stadsmur. Ingen plats i Sverige var värd för lika många internationella toppmöten eller tvingades uthärda lika många belägringar. Det är ingen slump att den senmedeltida unionen mellan Sverige, Danmark och Norge kallades Kalmarunionen: den skapades här och vidmakthölls här genom att herremän från alla tre riken kontinuerligt sammanträffade i Kalmar för att lägga planer för framtiden.

Men låt oss nu träda in i det medeltida Kalmars hjärta. Framför er ligger det som en gång var Kalmars torg, och där bakom den plats där en av Nordens största kyrkor en gång reste sig över bebyggelsen.

Fler sidor inom valnötsträdet

Kalmars medeltida torg - Fördjupning

Lyssna till Dick Harrison när han berättar om denna spännande plats.

Senast uppdaterad: 8 november 2022
Publicerad: 21 maj 2019