Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://uhko.kalmar.se/

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Syfte

Syftet med projektet är att lyfta och utveckla kulturavet i regionen för lokalbefolkning, besökare och turistnäring.

Syftet med projektet är att lyfta och utveckla kulturavet i regionen för lokalbefolkning, besökare och turistnäring.

Ölandsguld, fornborgar, två slott, världsarv och mycket mer. Tillsammans tar vi tag i vår gemensamma dramatiska och spännande kulturhistoria runt Kalmarsund.

Digital teknik

Hur kan vi skapa berättelser som knyter samman besöksmål och vår region med världen på nya spännande sätt? Hur kan vi använda det senaste inom den digitala tekniken för att nå ut och berätta? Inom det digitala sker en explosiv utveckling där vi vill vara med i främsta ledet. Allt för att skapa spännande och lärorika upplevelser, både för våra besökare och för oss som bor här.

Nuläge i projektet

Projektet har avslutat förstudiefasen, där idéer för genomförande togs fram. Arbetet med att konkretisera dessa idéer har påbörjats. Nu ska vi ta fram en plattform för kommunikationen, identifiera målgrupper och hitta lämpliga aktiviteter.

Projektägare är Kalmar kommun och projektpartners är Borgholms kommun med Borgholms slott, Mörbylånga kommun med Världsarvet Södra Öland, Kalmar slott/Destination Kalmar, Kalmar läns museum, Länsstyrelsen Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Statens fastighetsverk, Kalmar läns landsting och Linnéuniversitetet. Samtliga ingår i styrgruppen.

Loggan till projekt Unika historiska Kalmar Öland är en grafisk stilisering av en maskaron. Grinande maskaroner, vanliga inom arkitekturen, skulle ursprungligen skrämma onda andar på flykten.

Foto/underlag: Pierre Rosberg/Kalmar läns museum.
Design: Renee Backman

Den här maskaronen fanns ombord på regalskeppet Kronan som exploderade och sjönk till botten under sjöslaget mot dansken utanför Hulterstad på östra Öland 1676. Maskaronen var en tidsenlig dekoration, sannolikt placerad i befälsutrymmena i skeppets akter.